Vision and business concept

8 rrgnj txcor sg6kd

NTM skall vara ett dynamiskt och nyttigt företag för våra kunder, anställda, ägare och den bygd där vi verkar.

 

• NTM skall vara ett ständigt växande företag med betydande årlig tillväxt.

• Huvudsaklig verksamhet och tillväxt skall ske genom produktion i vårt moderföretag.

• För möjliggörande av detta skall företaget ge behövligt resultat samt vara känt för kunnighet, pålitlighet och redlighet.
  Motto: ”Med kunden i tiden”


Affärsidé

Att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa produkter för insamling och transport på landsväg till kunniga och krävande kunder. Dessutom upprätthålla en välfungerande eftermarknadsorganisation samt goda relationer såväl internt som till vår omvärld.